Yukarı

PVC SU TUTUCU CONTA

Kolsan PVC Su Tutucu Contaları, esas polimer madde olarak polivinil klorür (PVC) reçinesi ile çeşitli katalizörler, stabilizatörler, UV koruyucu, antioksidan, boyar maddeler, sertleştirici ve plastikleştirici maddeler ihtiva eden karışımın, uygun sıcaklık ve basınçta eritilip, ekstruderde şekillendirilmesi suretiyle elde olunan ve beton dilatasyon derzlerinde su kaçmasını önlemek amacıyla, beton dökümü sırasında veya beton dökümünden sonra kullanılan belirli biçimdeki plastik malzemedir.
Çeşitli yatay veya düşey hareketlere maruz kalan yapılarda meydana gelebilecek deformasyonlara engel olmak ve su sızdırmazlığını sağlamak amacıyla yapıda düzenlenen derzlere yerleştirilen PVC Su Tutucu Contalarının genel kullanımı geniş bir alana yayılmıştır.

Kullanım Alanları

Barajlar
Temeller
Sulama kanalları
İstinat duvarları
Su depoları rezervuarlar
Su tasfiye tesisleri
Yüzme havuzları
Rıhtımlar
Köprüler
Viyadükler
İsale tünelleri
Hidrolik santraller
Endüstriyel yapılar
Zemine oturan döşemeler

Kaynaklama İşlemi

Kaynaklanacak Su tutucu contaların karşılıklı gelecek uçları keskin bir bıçakla, çok düzgün olarak kesilir. Her iki parça kaynaklama kalıbına yerleştirilir. Bu esnada her iki parçanın alın yüzlerinin tam olarak intibak etmesine dikkat edilmelidir.
Kaynak Laması tel fırça ile temizlendikten sonra eğer termostatlı elektrik ile ısıtılan tip ısıtıcı ise 160-170 °C’ye, bütan gazı beki ile ısıtılan tip ise yaklaşık 200-230 °C’ye ısıtılır. Uygun sıcaklığa gelen kaynaklaması, kaynak yapılacak iki contanın alın yüzleri arasına konulur ve her iki parçanın kalıp içinde kalan uçlarının erimesi beklenir. Su tutucu contaların yeterli olarak erimesinden sonra kalıp açılarak lama çıkartılır. Kalıp derhal ve süratle conta alınlarının birbirine iyice bastırılması suretiyle sıkıştırılır. Ek yerlerinin soğuması için bir süre beklenir. Kalıp açılır, ek yerinde meydana gelen fazlalıklar keskin bir bıçakla alınır.
PVC Plastik Contalar termoplastik malzemelerden imal edilmiş olduğundan, sıcak kaynaklama sistemi ile işlenir. Bazı işlerde özel PVC yapıştırıcı da kullanılabilir. Gerekli malzemelerin temini ile zor şantiye şartlarında dahi kolayca kaynaklama işi yapılabilir.

Gerekli Ekipmanlar

Kaynak Laması (termostatlı elektrikli ısıtıcı veya bütan gazı beki ile ısıtılmaya elverişli minimum 5 mm. kalınlığında bakır veya pirinç)
Pirinç tel fırça
Ağaç ve alüminyumdan yapılmış kaynaklama kalıbı
Keskin bıçak

Kolsan Su Tutucu Contaları TS 3078 Aralık 2007’ye ve diğer ülke standartlarına uygun mekanik, termik ve kimyasal değeri sağlayacak şekilde üretiliyor olup, standartlara (TS 3078) uygun olan tiplerin yanı sıra istek halinde özel şartnamelere uygun teknik özelliklerde ve kesitlerde olanların da üretimi yapılır.

Teknik Özellikler

Kolsan Su Tutucu Contaları kimyasal maddelere, tuz, asit, alkali eriyiklerine ve mikroorganizmalara karşı dayanıklıdır.

 
Merkez Tel: +90 (312) 446 88 48
Fabrika Tel: +90 (312) 815 44 89
Kolsan İnşaat Otomotiv San. Tic. A.Ş.
Horasan Sokak, No:28/9 G.O.P. Ankara