Yukarı

ŞEV STABİLİZASYON HÜCRESİ

Kolsan A.Ş.'nin ithalatını gerçekleştirdiği erozyon önleyici şev koruma işlevi olan kolay uygulanabilen, hafif, esnek, çok hücreli, estetik bir örtü sistemi olan Kolsan Şev Stabilizasyon Hücresi, seçilen uygulamanın cinsine bağlı olarak toprak, agrega, beton vb. çeşitli dolgu malzemeleriyle kullanılabilmektedir. Şev Stabilizasyon Hücresi, bitkilendirilmiş bir ortam dahilinde su ve gıdaların serbest hareketine olanak verirken, dolgu malzemelerinin yerinden oynamasını önleyen yapısı nedeniyle, peyzaj, şev koruma ve benzeri pek çok uygulamada kullanılabilir.

Özellikleri

Şevlerin Korunması
Set koruma
Peyzaj
Zemin stabilizasyonu
Yol yapımı
Toprak stabilizasyonu
Kanallarda hat teşkili
Erozyon kontrolü ve stabilizasyonu
İstinat duvarları

Erozyon önleyici şev koruma işlevi olan kolay uygulanabilen, hafif, esnek, çok hücreli, estetik bir örtü sistemidir.

Kolsan Şev Stabilizasyon Hücresi, seçilen uygulamanın cinsine bağlı olarak toprak, agrega, beton vb. çeşitli dolgu malzemeleriyle kullanılabilmektedir.

Şev Stabilizasyon Hücresi, bitkilendirilmiş bir ortam dahilinde su ve gıdaların serbest hareketine olanak verirken, dolgu malzemelerinin yerinden oynamasını önleyen yapısı nedeniyle, peyzaj, şev koruma ve benzeri pek çok uygulamada kullanılabilir.

Uygulama Alanları

Erozyon Kontrol
KOLSAN Şev Stabilizasyon Hücresi, erozyon şartlarında alternatif uygulamalara oranla çok daha etkili ve ekonomik bir çözümdür. Dolgu, hücre tarafından korunur, dolayısıyla erozyon kuvvetlenince sökülüp kaldırılması önlenir. Dolgu malzemesi olarak tohumlanmış toprak kullanımı halinde, biçme çalışmaları hücre duvarlarına herhangi bir müdahale olmaksızın yürütülür. Beton kullanımında ise sistem, tabaka altındaki toprağı rüzgar ya da suyun yol açtığı heyelana karşı koruyacaktır.

Zemin Stabilizasyonu
KOLSAN Şev Stabilizasyon Hücresi, sistem üzerinde yük uygulandığı takdirde yük dağıtıcı görevi yapar. Yol, şerit, pist, otopark, demiryolu yatağı, kanalizasyon ve su boruları için yataklama gibi çeşitli stabilizasyon projelerinde kullanılması mümkün olmaktadır.

İstinat Duvarları
Toprak setler yerine kullanılan Kolsan Şev Stabilizasyon Hücresi hem kalıp hem de onu destekleyen takviye elemanı görevini yapacaktır.
Hücreler yalnızca toprağı yerinde tutmakla kalmaz, aynı zamanda yapı içerisinde drenaj sağlar. Kolsan Şev Stabilizasyon Malzemesi, ağırlık duvarı lokal olarak sahada dökülen toprak ve/veya agrega dolgu suretiyle imal edilir. Buradan sağlanan ek bir yarar da, dış hücrelerin bitkilendirilebilmesi, dolayısıyla duvara hoş ve çevreyle uyumlu bir estetik görünüm kazandırmasıdır. Kolsan Şev Stabilizasyon Malzemesi, panolarının açık halde ölçüleri, istinat duvarının etkili kalınlığını arttırır. Bu da ek takviye elemanları kullanımlarına başvurmaksızın, hayli yüksek duvar ve setlerin imalatına imkan verir.

Yumuşak bir temel üzerinde ince cidarlı kum dolu hücrelerin yerleştirilmesi ile sıkıştırılmış topraktan belirgin bir şekilde daha fazla yük taşıma kapasitesine erişilmektedir. Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) malzeme, mukavemet, dayanım, kullanım kolaylığı ve maliyetlerde belirgin bir düşüş sağlamaktadır.

Taşıma ve Depolama

Nakliye, dar, sargılı paletler üzerinde yapılır. Nakliye, indirme, bindirme işleri son derece kolaydır. Vinç, forklift, yükleyici gibi her şantiyede bulunabilen sıradan kaldırma ekipmanlarının kullanımı tavsiye edilir.
Malzemenin açık halde sahada istiflenmesi; montajı ve doldurulması işlemlerinden önce 30 gün geçmemelidir. Üst üste ikiden fazla paletle malzeme istiflenmesinden kaçınılmalıdır.

Şantiye Hazırlık İşlemleri

Öncelikle Kolsan Şev Stabilizasyon Hücresi döşenecek alan, her türlü istenmeyen malzemelerden (taş, moloz, bitki vb.) temizlenerek projesine uygun şekilde işaretlenip, gerekli tanzimler yapılmalıdır.
Malzemenin eğimli satıh üzerinde doğru tespiti için 80-120 cm eninde ve Kolsan Şev Stabilizasyon Hücresi boyuna eş derinlikte hendek kazılmalıdır.
Projeli işin şartnamesinde geotekstil malzeme ile astar yapılması öngörüldüğü takdirde, geotekstil ek yerlerinde 30 cm bindirme yapılmalıdır.

Kullanılabilecek Aksesuarlar

Geotekstil
Bazı uygulamalarda Kolsan Şev Stabilizasyon Hücresi’ne astar vazifesi görmek üzere geotekstil kullanılmaktadır. Hangi tipin kullanılacağı konusundaki karar verme yetkisi şantiyede görevli proje mühendisine aittir. Ancak,150-200 gr/m² sentetik dokumasız tip malzeme kullanılması önerilir.

Havalı Zımba
Galvanizli 1/2” zımbalı havalı zımba kullanılmalıdır. Bağlama Kazıkları 10mm çapında 400-600 mm uzunluğunda çelik takviye demiri tavsiye edilir.

Hücre Kenedi
Kolsan Şev Stabilizasyon Hücresi duvarı kazığa ve satha sabitlemek üzere kazığın tepesine bir adet hücre bağlama kenedi yerleştirilir (Kolsan Şev Stabilizasyon Malzemesi ile birlikte verilir).

Montaj


Bağlantı, kanca ya da kazıkları Kolsan Şev Stabilizasyon Hücresi’nin montajının yapılacağı alanın üst çeperi boyuna kısmen takılmalı, bu amaçla; MC20 için 36 cm aralıklarda hücre derinliğine yeterli bir çıkıntı boyunca ilaveten kabaca 50 mm pay bırakılarak döşeme yapılmalıdır. Montajın bir eğim üzerinde yapılması halinde, ilk sıra en üstteki hendeğin altından döşenmelidir.

İlk sıra Kolsan Şev Stabilizasyon Hücresi, kazıklar ile imalatçı tarafından gösterilen ya da şantiyede tatbik edilen proje şartnamesinde belirtilen ölçülerde daraltılmış kesitler üzerine oturtulmalıdır. Kolsan Şev Stabilizasyon Hücresi kesimlerinin son hücreleri, önceden çakılan kazıklar üzerine imalatçı tarafından gösterilen ya da şantiyede tatbik edilen proje şartnamesinde belirtilen ölçülerde daraltılmış kesitler oturtulmalıdır.

Tüm Kolsan Şev Stabilizasyon Hücresi kesitleri dolgu çalışmalarından önce tesviye edilmek suretiyle satıhla hemzemin hale getirilmelidir.

Bitişen kesitler birbirlerine göre düz ve tesviyeli olmalıdır. Kolsan Şev Stabilizasyon Hücresi kesitlerinin kenarları, birbiri üstüne bindirilerek birleştirilmelidir. Bitişen kesimler ayrıca birbirlerine havalı bir zımba (1/2” galvanizli zımbalar her 2 cm’lik hücre yüksekliğine bir adet olacak sıklıkta tespit edilerek) ya da şantiyede tatbiki proje şartnamelerinde öngörülen diğer yöntemlerle tespit edilmelidir.

Hasar ihtimalini ortadan kaldırmak üzere, hücrelerin içine dolgu yapılana dek Kolsan Şev Stabilizasyon Hücresi üzerinde yürünmemeli ya da araç sürülmemelidir.

Kolsan Şev Stabilizasyon malzemesinin doldurulması

Toprak, çakıl, kum vs. dolgu malzemesi satha yukarıdan aşağı tatbik edilmelidir. Dolgu malzemesinin boşaltma yüksekliği 1 metreyi aşmamalıdır.
Kum veya bitkisel dolguların 1-2’şer cm’lik payla fazla konularak satha oturmaları ve sıkışmaları sağlanmalıdır.
Doldurma işlemi tamamlandıktan sonra, dolguların üzerinden tırmık ve kürek ile yüzey tesviyesi yapılarak hücrelerin üstünden sıkışmaları sağlanmalıdır.

Notlar

Şev üst yüzeyinden su akımlarının geçmesi durumlarda, şantiyede görevli proje mühendisi, eğim tabanında bu suların deşarjı için uygun kanallama payı bıraktırmalıdır.

Beton dolgulu Kolsan Şev Stabilizasyon Hücresi elemanının altında hidrostatik basınç birikmesi beklendiği takdirde, hücrelerin bir kısmının çakılla doldurulmasına özen gösterilmelidir.

Beton dolgulu Kolsan Şev Stabilizasyon Hücresi katının altında su akımları ve heyelan beklentisi olduğu durumlarda özel, uygun proje çözümleri temin edilmelidir.

Bu sayfada verilen bilgiler amaç yalnızca ürünün boşaltılması, stoklanması ve sahada montajlı işlemleri sırasındaki taşıma işlemlerine ilişkin genel bir yönerge vermekten ibaret olup, bu yönergeler şantiyede görevli proje mühendisinin özel talimatlarının yerine geçmemektedir.

Uygulamalar

 
Merkez Tel: +90 (312) 446 88 48
Fabrika Tel: +90 (312) 815 44 89
Kolsan İnşaat Otomotiv San. Tic. A.Ş.
Horasan Sokak, No:28/9 G.O.P. Ankara